Search Our Jobs

« Back to job search
  • Kierownik Robót Budowlanych
  • Jobs for Polish Speakers / Ogłoszenia dla Pracowników Polskojęzycznych

Kierownik Robot Mechanicznych ( Belgia, Dania, Holandia, Niemcy)

Posted Mar 31, 2023
Poland
IND48
Apply Online

Kierownik Robót Mechanicznych

Opis klienta

Jesteśmy europejskim kontraktorem z siedzibą w Irlandii, który buduje i zarządza złożonymi projektami inżynieryjnymi. Nasza determinacja i koncentracja umożliwiają nam dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań budowlanych w wielu kluczowych sektorach, takich jak centra danych przedsiębiorstw, zaawansowane technologie i nauki przyrodnicze, centra danych o dużej skali, ochrona przeciwpożarowa, usługi wsparcia technicznego (TSS), zarządzanie obiektami centrów danych, opieka zdrowotna i usługi budowlane. Firma zatrudnia ponad 2600 osób w ponad 10 lokalizacjach w Europie i w 2020 r. osiągnął obrót w wysokości 1 mld euro. Zatrudniamy najlepszych pracowników, dużo inwestujemy w szkolenia i edukację oraz zapewniamy, że w całej organizacji stosowane są najwyższe standardy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i zarządzania.

 

Kluczowe obowiązki na tym stanowisku:

 

Zarządzanie bezpieczeństwem na budowie we współpracy z zespołem projektowym i doradcą ds. BHP. Będzie to obejmować tworzenie, zarządzanie i finalizowanie dokumentacji bezpieczeństwa

Zarządzanie zapewnieniem jakości na budowie, w szczególności w odniesieniu do pakietu mechanicznego, w tym tworzenie, zarządzanie i finalizowanie dokumentacjiZarządzanie harmonogramem projektu we współpracy z zespołem projektowym firmy, inżynierem konsultantem i wymaganiami klienta

Zarządzanie wszystkimi kosztami związanymi z projektem, w tym:

Praca

Materiały

urządzenia i sprzęt

Wariacjami

Wyceny

Zarządzanie wszystkimi codziennymi operacjami na budowie

Zarządzanie działaniami podwykonawców, w tym śledzenie postępów w stosunku do harmonogramu i poziomu siły roboczej. Zapewnienie cotygodniowych minutowych spotkań z podwykonawcami.

Zarządzanie systemem usuwania usterek “In Progress” zapewniającym, że inspektorzy nadzoru sporządzają cotygodniowe listy poprawek, tam gdzie ma to zastosowanie.

Przekazywanie godzin pracy pracowników bezpośrednich i godzin podwykonawców do administratora w celu centralnego śledzenia.

Obecność na spotkaniach na budowie, wewnętrznych przeglądach projektu, przeglądach inżynieryjnych, spotkaniach planistycznych i koordynacyjnych oraz spotkaniach przekazania.

Zamykanie wszystkich elementów projektu, w tym rozliczenia końcowego, instrukcji O&M, Punch List, Safety File, QA File, zmiany lokalizacji materiałów i urządzeń, planu projektu – wszystko przy wsparciu kierownika projektu na budowie

Wgranie do systemu Filekey projektu, przy wsparciu QS projektu, wewnętrzny tygodniowy raport z postępu prac, opracowany na podstawie raportu kierownika projektu. Będzie on podkreślał procentowe zaawansowanie prac w oparciu o kody WBS oraz wszelkie wątpliwości. Powinien on również podkreślać wszelkie elementy ryzyka, na które firma ma wpływ, np.: opóźnione dostawy.

Wydanie wewnętrznego cotygodniowego raportu z postępu prac dla Kierownika Projektu, z podkreśleniem obszarów niedostępnych, opóźnień, braków w projekcie, wstrzymania prac przez strony trzecie oraz procentu. Zostanie to włączone do zewnętrznego raportu o projekcie.

Zapewnienie, że cała dokumentacja podwykonawców, w tym dokumentacja bezpieczeństwa, jest aktualna i przechowywana do wykorzystania w przyszłości.

Zamykanie wszystkich elementów projektu, w tym rozliczenia końcowego, instrukcji O&M, Punch List, Safety File, QA File, zmiany lokalizacji materiałów i urządzeń, planu projektu – wszystko przy wsparciu zespołu projektowego.

Sporządzanie tygodniowych statystyk bezpieczeństwa i projekcji pracy projektowej.

Organizowanie cotygodniowych spotkań handlowych z zespołem handlowym w celu zapewnienia, że wszystkie zmiany zostały uchwycone i koszty zostały przekazane klientowi.

Opracowywanie i wdrażanie procedur firmowych z zespołem.

Zapewnienie prawidłowego zarządzania zmianami (koszty i program).

Wszystkie inne obowiązki związane z tym stanowiskiem.

 

Kryteria pożądane:

 

Wykształcenie inżynierskie lub odpowiednie doświadczenie zawodowe

Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie word, excel itp.

Płynna znajomość języka angielskiego

Elastyczność w podróżowaniu

Udokumentowane doświadczenie w koordynowaniu i zarządzaniu dużymi projektami

Minimum 5 lat pracy na stanowisku kierowniczym

 

Oferujemy:

  • Stabilna praca w firmie o ugruntowanej i silnej pozycji na rynku
  • Prestiżowe wyzwanie realizacyjne
  • Wysokie zarobki w oparciu o umowę o pracę
  • Praca bezpośrednio dla klienta
  • Możliwość długofalowej współpracy

 

 

Share this job:

For more information on this position please call Lukasz Cebula on 087 447 4456 or apply online and a member of the Ward Personnel team will be in touch.