Poznaj Naszą Drużynę

Poznaj Naszą Drużynę

Zespół Kierowniczy

Zespół Rozwoju Biznesu

Dział Operacji i Handlu

Dział Industrial - rekrutacja za granicą

Dział Zarządzania i Techniczny