Ward Personnel Polityka prywatności

Ward Personnel to irlandzka firma rekrutacyjna założona w 2010 roku, która specjalizuje się w branży budowlanej. Posiadamy biura w Dublinie, Cork i Athlone oraz zapewniamy personel budowlany firmom budowlanym w całym kraju. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności jest najbardziej istotne dla osób, które korzystają z naszych usług podczas poszukiwania pracy.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, skorzystaj z jednej z poniższych opcji:

 • Adres pocztowy: Ward Personnel Ltd, Unit 4 Portside, Marina Commercial Park, Centre Park Road, Cork.
 • E-mail: info@wardpersonnel.com
 • Telefon: Porozmawiaj z naszym inspektorem ochrony danych na 021 233 9120

Nasz personel jest w pełni zaangażowany w ochronę wszelkich danych osobowych, które zgadzasz się nam przekazać oraz respektuje prywatność każdej osoby, jako sprawę najwyższej wagi.

Gromadzone informacje

Ward Personnel zbiera dane osobowe od osób fizycznych w momencie, gdy dana osoba kontaktuje się z nami w celu skorzystania z naszych usług. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numery telefonów, dane finansowe / bankowe, adresy e-mail, życiorysy, referencje, a także łącza do publicznych profili online, takich jak LinkedIn. Będziemy gromadzić te informacje tylko wtedy, gdy dana osoba nam je dostarczy i gdy osoba ta wyrazi pełną zgodę na wykorzystanie informacji określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Legalne wykorzystanie informacji

Wszystkie informacje, które zostały przez nas zebrane za zgodą danej osoby, będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności i bezpieczeństwa oraz w pełnej zgodności z Ogólnymi przepisami o ochronie danych. Ward Personnel zbiera i wykorzystuje informacje wyłącznie w celu świadczenia usług związanych z zatrudnieniem na żądanie danej osoby. Informacje zostaną wykorzystane przy dopasowywaniu umiejętności i doświadczenia danej osoby do potencjalnych możliwości zatrudnienia i zostaną ujawnione potencjalnym pracodawcom wyłącznie za zgodą danej osoby.

Możemy wykorzystać dane osoby w następujących okolicznościach:

 • Przy rozpatrywaniu wniosku o zatrudnieniu danej osoby
 • Podczas powiadamiania osoby o wszelkich potencjalnych możliwościach zatrudnienia
 • Do udostępniania informacji o osobie potencjalnym pracodawcom.
 • Do odpowiadania na wszelkie zapytania lub komunikaty otrzymane od danej osoby.

Ponieważ osoba fizyczna wyraziła zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, stanowi to podstawę prawną, która pozwala nam na wykorzystanie danych. Zgoda może zostać wyrażona przez osobę fizyczną, gdy początkowo chce skorzystać z naszych usług zatrudnienia lub w późniejszym terminie, gdy osoba ta przeczytała niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności i wyraziła pełną zgodę na przetwarzanie jej danych.

Okres przechowywania

Zamierzamy przechowywać dane osobowe osoby przez 5 lat od daty ich przekazania, chyba że wymogi prawne stanowią inaczej. Okres ten jest oparty na naszym doświadczeniu w pracy z osobami poszukującymi pracy, które są otwarte na informacje o nowych możliwościach zatrudnienia w ciągu 5 lat. Osoba fizyczna ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę lub zażądać usunięcia swoich danych.

Prawa przysługujące osobom przekazującym swoje dane.

Każdej osobie przysługują następujące prawa wynikające z przepisów RODO:

 • Prawo dostępu – osoba fizyczna może zażądać kopii wszystkich przechowywanych informacji, które jej dotyczą.
 • Prawo do sprostowania – osoba fizyczna może bez zbędnej zwłoki poprawić niekompletne lub nieprawidłowe dane, które jej dotyczą.
 • Prawo do usunięcia – osoba fizyczna może w pewnych okolicznościach zażądać usunięcia wszystkich informacji z naszych rejestrów (zwanych także prawem do bycia zapomnianym).
 • Prawo do ograniczenia – osoba fizyczna może w określonych okolicznościach uniemożliwić przetwarzanie danych.
 • Prawo do przenoszenia danych – w pewnych okolicznościach osoba fizyczna może mieć prawo do uzyskania danych osobowych w formacie, który ułatwia ponowne wykorzystanie informacji w innym kontekście oraz przesłanie tych danych do innego administratora danych wybranego przez tę osobę bez przeszkód.
 • Prawo do sprzeciwu – osoba fizyczna ma prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w związku z zadaniami w interesie publicznym lub na podstawie władzy publicznej lub w uzasadnionym interesie innych osób.
 • Prawo do ograniczenia – osoba fizyczna ma względne prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Tam, gdzie przetwarzanie danych jest ograniczone, możemy je przechowywać, ale większość innych czynności związanych z przetwarzaniem, takich jak usuwanie, będzie wymagać zgody danej osoby.
 • Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji – osoba fizyczna ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Przetwarzanie jest „zautomatyzowane”, jeśli odbywa się bez interwencji człowieka i wywołuje skutki prawne lub ma znaczący wpływ na osobę fizyczną.

Wszelkie wnioski dotyczące wyżej wymienionych praw można kierować do dowolnego punktu kontaktu Ward Personnel wymienionych na początku niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Składanie reklamacji

Jeżeli osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z RODO lub nie jest zadowolona z tego, w jaki sposób Ward Personnel postępuje z jej danymi, ma prawo złożyć skargę bezpośrednio do Komisji Ochrony Danych – dane kontaktowe poniżej:

 • Adres pocztowy: The Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois
 • E-mail: info@dataprotection.ie
 • Telefon: 0761 104 800 lub (LoCall) 1890 252231

Korzystanie ze strony internetowej

Nasza strona internetowa gromadzi standardowe informacje z dziennika serwera, adresy protokołu internetowego (IP), informacje o typie przeglądarki i systemie operacyjnym. Informacje obejmują również liczbę odwiedzin naszej witryny internetowej, a także liczbę wizyt na każdej stronie internetowej.

Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, aby poprawić działanie naszej strony internetowej. Dzieki temu jesteśmy w stanie analizować wzorce użytkowania odbiorców, a tym samym poprawiać jakość obsługi.

Ochrona danych osobowych

Ward Personnel przywiązuje najwyższą wagę do swoich obowiązków związanych z ochroną danych i prywatności.

Zgodnie z naszą procedurą dyscyplinarną niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych przez naszych pracowników jest traktowane wyjątkowo poważnie i może prowadzić do podjęcia właściwych działań, włącznie ze zwolnieniem.

Używamy różnych funkcji i technologii zabezpieczeń, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie danych. Niestety podczas przesyłania informacji przez Internet lub sieci telefonii komórkowej informacje nie są całkowicie bezpieczne. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić wszystkie przekazane nam informacje, ale przekazanie tych danych do nas przez Internet lub sieci komórkowe odbywa się na własne ryzyko. Po przekazaniu nam tych informacji zapewnimy, że są one traktowane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapewnić ich ochronę.

Osoby trzecie

Ward Personnel udostępnia dane osobowe stronom trzecim wyłącznie w celu podniesienia poziomu naszych usług dla osób poszukujących pracy.

Wspomniane osoby trzecie są ograniczone do zewnętrznych dostawców oprogramowania i profesjonalnych doradców. Informacje są udostępniane tylko w celu podniesienia poziomu naszych usług dla osób fizycznych. Wymienione osoby trzecie nie mogą wykorzystywać tych informacji do niczego innego, jak pomoc w świadczeniu usług na rzecz osoby fizycznej i nie mogą wykorzystywać tych informacji do jakichkolwiek innych celów.

Ward Personnel może również przechowywać informacje zebrane od stron trzecich, takie jak referencje. Informacje te będą gromadzone i wykorzystywane wyłącznie przez nas, aby umożliwić nam świadczenie profesjonalnych usług naszym klientom, a także naszym kandydatom.

Ciasteczka

Plik cookie to plik danych / tekstowy, który jest umieszczany na dysku twardym przez serwer, gdy osoba fizyczna odwiedza stronę internetową. Może śledzić informacje dotyczące działań danej osoby podczas odwiedzania witryny internetowej i ma na celu poprawę wydajności witryny internetowej poprzez identyfikację preferencji użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jednak osoba fizyczna może zdecydować o odrzuceniu plików cookie lub otrzymać ostrzeżenie przed zapisaniem plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Zaleca się zapoznanie się z sekcją pomocy lub podręcznikiem użytkownika przeglądarki internetowej, aby upewnić się, że zostały określone indywidualne preferencje dotyczące plików cookie.

Aktualizacje

W razie potrzeby Ward Personnel może edytować lub aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być na bieżąco informowanym o tym, w jaki sposób staramy się chronić wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe.