Wydział Zarządzania, Inżynierii i Administracji

Wydział Zarządzania, Inżynierii i Administracji

Nasze usługi dla Ciebie

Jesteśmy ekspertami w rekrutacji kadry kierowniczej, inżynieryjnej i administracyjnej.

Role, w których się specjalizujemy, to m.in.

 • Brygadziści
 • Kierownicy budowy
 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie ds. kontraktów
 • Oficerowie ds. bezpieczeństwa
 • Inspektorzy ds. finansów
 • Inżynierowie/Geodeci
 • Inżynierowie nadzoru budowlanego
 • Administratorzy dokumentów
 • Administratorzy obiektów i pracownicy działu płac
 • Oficerowie Covid-19

Możemy zapewnić pracowników tymczasowo (stawka godzinowa lub dzienna) lub jednorazowo i uzgodnimy model opłat, który będzie najbardziej odpowiedni dla naszego klienta.

Jeśli nasz klient wymaga modelu hybrydowego, możemy również wypłacać wynagrodzenie kandydatowi przez początkowy okres wybrany przez naszego klienta, zanim kandydat przejdzie bezpośrednio na jego listę płac.

Rekrutujemy w branży budowlanej od ponad 10 lat, co daje nam ogromny zasięg na rynku kandydatów. Relacje, które zbudowaliśmy z ogromną liczbą fachowców z branży budowlanej, stawiają nas w doskonałej pozycji do znalezienia odpowiednich kandydatów dla naszych klientów.

Możemy zapewnić pracowników tymczasowo (stawka godzinowa lub dzienna) lub jednorazowo i uzgodnimy model opłat, który będzie najbardziej odpowiedni dla naszego klienta.

Jeśli nasz klient wymaga modelu hybrydowego, możemy również wypłacać wynagrodzenie kandydatowi przez początkowy okres wybrany przez naszego klienta, zanim kandydat przejdzie bezpośrednio na jego listę płac.

Rekrutujemy w branży budowlanej od ponad 10 lat, co daje nam ogromny zasięg na rynku kandydatów. Relacje, które zbudowaliśmy z ogromną liczbą fachowców z branży budowlanej, stawiają nas w doskonałej pozycji do znalezienia odpowiednich kandydatów dla naszych klientów.

Zawsze będziemy dążyć do tego aby pomagać oraz wspierać potrzeby rekrutacyjne naszych klientów tam, gdzie to możliwe i przez cały czas będziemy starać się:

 • Być uczciwymi i elastycznymi w stosunku do naszych klientów oraz pracować nad budowaniem długoterminowych i wzajemnie korzystnych relacji, zamiast skupiać się na krótkoterminowych opłatach.
 • Mieć elastyczne podejście i model biznesowy zgodnie z wymaganiami naszych klientów, które mogą obejmować wypłatę wynagrodzenia kandydatowi przez Ward Personnel za stanowisko tymczasowe, naliczenie jednorazowej opłaty za zatrudnienie lub model hybrydowy.
 • Doradzać naszym klientom w zakresie zmieniającej się dynamiki środowiska i rynku rekrutacyjnego, w tym odpowiednich wynagrodzeń i poziomów świadczeń, dostępności odpowiednich kandydatów, itp.
 • Przedstawić naszym klientom wysokiej jakości krótką listę kandydatów do każdej roli, w celu przedstawienia im najlepszych dostępnych opcji.
 • Upewniać się, że nasi kandydaci są dobrze przygotowani do rozmów kwalifikacyjnych, w tym dobrze rozumieją biznes klienta i kokretną rolę.